Zajęcia w kołach plastycznych HDK

Hrubieszowski Dom Kultury wznawia zajęcia w kołach plastycznych dla dzieci i młodzieży.

Reklamy

środa – godz. 17:00 Koło plastyczne grupa średnia (instr. A. Marut)

czwartek – godz. 15:00 grupa starsza
godz. 17:00 grupa najmłodsza (instr. A. Marut)

piątek – godz. 17:00 Koło plastyczne „ARP” grupa starsza (instr. E. Watras)

sobota – godz 11:00 Koło plastyczne „RELIEF” grupa młodsza (instr. E. Watras)

ZAPRASZAMY !!!