25 czerwca 2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Hrubieszowa

Reklamy

br />Na podstawie art.17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Hrubieszowie Uchwały Nr LII/504/06 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Żeromskiego I etap i Uchwały Nr XXXVII/380/05 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Miasta Hrubieszowa dotyczącej zmiany części terenu położonego pomiędzy ulicami: Szewską, Targową, Ludną, Gęsią i rzeką Huczwą w Hrubieszowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu i zmiany planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Hrubieszów przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 w terminie do 14 marca 2007 roku.

Reklamy

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.