22 maja 2024

Ogłoszenie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących robót


OGŁOSZENIE

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących robót:

­

­

1. Wymiana stolarki drzwiowej na stalową w budynku mieszkalnym HSM.

2. Wymiana witryn na aluminiowe w lokalach użytkowych HSM.

­

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2023r o godz. 14.00 w siedzibie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymaganego wadium, zakresu robót i warunków przetargu, określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które można bezpłatnie otrzymać w siedzibie G.Z.M. przy ul. Polnej 26 w Hrubieszowie oraz na stronie – www.hsm-staszic.pl

Oferty należy składać w sekretariacie HSM przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie z zaznaczeniem nazwy przetargu oraz nazwy oferty w terminie do 23.02.2023r do godz. 14.00.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel. 084 696 34 05 lub 691 497 212.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

­

Zarząd HSM

Artykuł płatny – tekst – mat. partnera, fot. arch. lubiehrubie


Zobacz też:

Pismo do Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Pismo do Burmistrz Miasta Hrubieszowa


Zerknij na Instagram →