22 czerwca 2024

Pismo do Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Pismo do Burmistrz Miasta Hrubieszowa wystosowane przez Przedstawicieli Zarządców Nieruchomościami Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

Reklamy


Hrubieszów, dnia 01.02.2023r.

Z: 265/2023

Reklamy

­

Pani 

Reklamy

Marta Majewska 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Działając z upoważnienia Przedstawicieli Zarządców Nieruchomościami Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych według załączonej listy obecności działających na terenie Miasta Hrubieszowa, informujemy, że w dniu 31.01.2023r. w siedzibie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica odbyło się spotkanie Zarządców budynkami wielolokalowymi, którego tematem było świadczenie usług przez Spółkę PGKiM oraz Zakład Energetyki Cieplnej w zakresie:

  1. Występujących różnic wody pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wodomierzy mieszkaniowych.
  2. Usuwanie (awarii i niedrożności) w sieciach zewnętrznych kanalizacji sanitarnych i wodociągowych.
  3. Koszty związane z produkcją energii cieplnej przez Zakład Energetyki Cieplnej.

Zebrani udzielili pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica o wystąpienie do Pani Burmistrz Miasta Hrubieszowa o zorganizowanie spotkania  w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszowa z Przedstawicielami Zarządców Nieruchomościami według załączonej listy obecności w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji. Co niniejszym czynię i proszę o wyznaczenie terminu spotkania.

Korespondencję prosimy kierować na adres: Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie, ul. Polna 19.

­

Załącznik:

– Lista obecności.

­

Otrzymują:

– SM im. Józefa Piłsudskiego

– SM ,,Budowlani”

– Wspólnota Mieszkaniowa Górna 31

– Firma CARO – DOM

– Wspólnota Mieszkaniowa Listopadowa 5, 7, 9,11

– Wspólnota Mieszkaniowa Polna 4
Pismo do Burmistrz Miasta Hrubieszowa (pdf) »

Artykuł płatny, info, grafika: HSM – nadesłane


Zobacz też:

Hrubieszów: Informacja Zarządów Nieruchomości Wielolokalowych Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych

Hrubieszów: Informacja Zarządów Nieruchomości Wielolokalowych Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych


Zerknij na Instagram →