Opłatkowa Sesja Rady Miasta

W czwartek 28 grudnia wyjątkowo w sali konferencyjnej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta Opłatkowa Sesja Rady Miasta.

Reklamy

Obrady rozpoczęły się kolędą zaśpiewaną przez przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, po czym Słowo Boże wygłosił ks. prałat Kazimierz Gawlik.

Burmistrz Dolecki wręczył księdzu prałatowi Andrzejowi Puzonowi Medal Kazimierza Wielkiego, a przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Temporowicz odczytała list z życzeniami świątecznymi i noworocznymi dla społeczeństwa Hrubieszowa nadesłany przez prof. Wiktora Zina.

Życzenia w imieniu hrubieszowskiego duchowieństwa złożył ks. kan. Wiktor Koziński, po czym nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem.

W części roboczej obrad dokonano wyboru sekretarza Gminy Miejskiej Hrubieszów, na które to stanowisko, jako jedyny kandydował Marek Watras – nominacja została przyjęta większością 12 głosów.

Poprawką do budżetu na rok 2006 skierowano pozyskane z Ministerstwa Sportu 50 tys. złotych na trwające już na stadionie HOSiR prace modernizacyjne.

Najwięcej emocji wzbudził list protestacyjny mieszkańców wspólnot mieszkaniowych z ulic Polnej i Piłsudskiego dotyczący planowanych podwyżek cen dostarczanego przez ZEC ciepła – szczegóły tej sprawy znajdziecie w następnym newsie – w oświadczeniu, które przesłał nam Urząd Miasta.

zobacz zdjęcia >>