Organizacje aktywne wiosną!

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Spośród 42 organizacji z terenu całego kraju, którym przyznano dofinansowanie (z województwa lubelskiego 7 organizacji) znalazły się aż dwie z terenu Gminy Hrubieszów.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozstrzygnął IV edycję ogólnopolskiego Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem możemy więcej”. Spośród 42 organizacji z terenu całego kraju, którym przyznano dofinansowanie (z województwa lubelskiego 7 organizacji) znalazły się aż dwie z terenu Gminy Hrubieszów.

Rada Sołecka wsi Metelin otrzymała 4 tys. zł na projekt pn. „Związek Artystyczny”.

Nowopowstałej Grupie Nieformalnej „Nasz Dom” z Moniatycz przyznano grant w wysokości 4,1 tys. zł na realizację projektu pod nazwą: „Szanujmy wspomnienia – słowem i gestem”, którego celem jest zebranie i popularyzacja wiedzy i wspomnień na temat społeczności lokalnej. Właśnie ta Grupa Nieformalna stara się jednocześnie o dofinansowanie swojego innego projektu pn.: „Ze strychu” tym razem z programu „Aktywna Wiosna 2010”. Projekt z Moniatycz awansował już do drugiego etapu konkursu.

Tymczasem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej realizowany jest obecnie projekt „Każda wieś ma swoją historię” przez Koło Gospodyń Wiejskich Moroczynie. KGW przygotowuje się do wystawienia widowiska plenerowego przy ruinach zabytkowego pałacu. Przyznano na to dotację w kwocie 4 tys. zł.

Natomiast Amatorski Zespół Wokalno –Teatralny „Czerwona Jarzębina” w Moroczynie realizuje projekt „Z taborami rusza w świat piosenka cygańska”, na który otrzymał kwotę 5 tys. zł z Fundacji Wspomagania Wsi.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki