II etap konkursu czytelniczego rozstrzygnięty!

W poniedziałek 28 kwietnia 2008 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie, rozstrzygnięty został II etap konkursu czytelniczego „Śladami Henryka Sienkiewicza.”

Reklamy

Konkurs biblioteka zorganizowała dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego, w ramach Ogólnopolskiej Konferencji: „Sacrum i historia w literaturze polskiej. II Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie w Zamościu” (28-29 maja 2008 r.).

W konkursie wzięło udział 13 gimnazjalistów i 3 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczestnicy II etapu rozwiązywali test składający się z 30 pytań, dotyczących życia i twórczości pisarza, w czasie 45 minut.

Komisja Konkursowa wyłoniła uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów i zostali zakwalifikowani do III (ostatniego) etapu w Zamościu.

Są nimi:

Gimnazjaliści
Angelika Ambroziak (Moniatycze),
Agata Wiśniewska (Dołhobyczów),
Łukasz Buszta (Dołhobyczów),
Katarzyna Ciężka (Trzeszczany).

Uczennice szkoły ponadgimnazjalnej:
Monika Palonka, Elżbieta Magdziak, Sylwia Domaradzka (wszystkie z ZS nr 1
w Hrubieszowie).

Za udział w konkursie uczestnicy otrzymali dyplomy i podziękowania.

info
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Oddział w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>