20 maja 2024

Pożegnanie z mundurem

W dniu 31 stycznia 2012 roku w Sali Tradycji w obecności żołnierzy i pracowników wojska Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk Piotr Bieniek pożegnał odchodzącego tego dnia do rezerwy mł. chor. szt. Wojciecha Kasztelana.

Uroczystą zbiórkę prowadził Szef Sztabu płk Wiesław Telacki. Po przedstawieniu przez Dowódcę przebiegu służby i przemówieniu okolicznościowym, głos zabrał Pan mł. chor. sztab. Wojciech Kasztelan, który podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólną służbę.

Na koniec uroczystości obecni złożyli odchodzącemu gratulacje. Były uściski i wspólne zdjęcia oraz wpis do Księgi Pamiątkowej pułku.

Pan Pułkownik w imieniu całego stanu osobowego życzył Panu Chorążemu dużo zdrowia i pomyślności w realizacji swoich dalszych planów prywatnych i zawodowych oraz tego, by nigdy nie musiał żałować swojej decyzji.

W dniu 3 lutego 2012 roku na Sali Tradycji w obecności żołnierzy i pracowników wojska Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk Piotr Bieniek pożegnał trzech oficerów odchodzących tego dnia do innych instytucji w strukturach Sił Zbrojnych RP. Uroczystą zbiórkę prowadził mjr Mirosław Biszczat pełniący tego dnia obowiązki Szefa Sztabu. Dowódca przedstawił przebieg służby odchodzących oficerów, a następnie głos zabrali kolejno Pan mjr Robert Łubkowski, Pan mjr Krzysztof Żuk i Pan kpt. Zbigniew Kopciuch, którzy podziękowali wszystkim zgromadzonym za wspólną służbę.

Na koniec obecni na uroczystości złożyli odchodzącym oficerom gratulacje z okazji awansów i wyznaczenia na wyższe stanowiska służbowe. Były uściski i wspólne zdjęcia oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej pułku.

Pan Pułkownik w imieniu całego stanu osobowego życzył odchodzącym oficerom dużo zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym oraz wielu sukcesów w dalszej służbie dla dobra Naszej Ojczyzny.

 

Źródło: 2pr