14 kwietnia 2024

Oryginalna lekcja wychowawcza uczniów Zespołu Szkół nr 1

W nietypowej lekcji wychowawczej wzięli udział uczniowie klasy II a ZS nr 1 w Hrubieszowie. W ramach oddziaływań profilaktycznych 18 lutego wybrali się do Zakładu Karnego w Hrubieszowie, gdzie poznali zasady jego funkcjonowania, nie tylko jako miejsca pracy, ale także jednostki penitencjarnej, w której skazani odbywają karę pozbawienia wolności.

Uczestniczyli w  prelekcji, którą przeprowadził Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz i por Tomasz Piotrowski, która dotyczyła roli i funkcji kary pozbawienia wolności. Młodzież dowiedziała się jakie są stosowane formy aktywizacji osadzonych, natomiast ciekawostką był pokaz środków przymusu bezpośredniego stosowanych wobec agresywnych osadzonych.

Po części teoretycznej uczniowie udali się na teren nowowybudowanego pawilonu hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej, gdzie zobaczyli jak wyglądają m.in. cele mieszkalne, łaźnia, spacerniak oraz cela zabezpieczająca. Dzięki temu doświadczeniu uczestnicy mieli okazję poznać jak wygląda życie po „drugiej stronie muru”, a wobec ogólnie nasilających się niepokojących zachowań wśród młodych ludzi, polegających na coraz częstszym wchodzeniu w konflikt z prawem należy o tym rozmawiać z młodzieżą, pokazywać konsekwencje niewłaściwych zachowań.

Miejmy nadzieję, że będzie to ważna lekcja w życiu każdego uczestnika i spełni profilaktyczne założenia.

 

Monika Jabłońska

Oddział ŚHP 3-12 w Hrubieszowie