29 maja 2024

Gmina Werbkowice: Stypendia wójta dla najlepszych uczniów i młodych sportowców

Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko kolejny raz w miesiącu lutym ufundował prywatne stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Za szczególne osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 czternastu najlepszych uczniów wytypowanych przez szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę Werbkowice otrzymało jednorazowe stypendia w wysokości po 150 zł. Łączenie pula środków przeznaczona na stypendia wyniosła 2 100 zł.

Stypendia otrzymali:

1. MAGDALENA MARCINIAK, uczennica klasy V a w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.
W I semestrze 2013/2014 uczennica uzyskała średnią ocen 5,30. Jest laureatką Konkursu Oxford z Języka Angielskiego; zakwalifikowała się do II etapu Konkursu Matematycznego „ Szpak”, w 17 Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Mimozami jesień się zaczyna…- literacki obraz zmienności i urody świata”- etapie powiatowym, otrzymała wyróżnienie; w Szkolnym Konkursie Czytelniczym otrzymała tytuł Mistrza Głośnego Czytania na rok szkolny 2013/2014. Uczennica charakteryzuje się wysokim poziomem zdolności ogólnych do uczenia się; osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki.

2. ALICJA NIŹNIKOWSKA, uczennica klasy VI a w Szkole Podstawowej w  Werbkowicach w ZS w Werbkowicach.
W I semestrze 2013/2014 uczennica uzyskał średnią ocen 5,10. Jest ambitna, pracowita, koleżeńska, chętnie udziela pomocy, zaangażowana społecznie na rzecz klasy i szkoły. Reprezentuje szkołę na zawodach, uroczystościach szkolnych. Pełni funkcję gospodarza klasy.

3. TOMASZ ADAMCZYK, uczeń klasy III a w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.
Średnia ocen 4,70. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. II miejsce w konkursie historycznym „Moja mała Ojczyzna” – Wspomnienia o żołnierzach AK i ich powojenne losy. II etap powiatowy Konkursu Kuratoryjnego z historii, najlepszy wynik w szkole w konkursie „Oxford” z języka angielskiego. Jest uczniem, który reprezentuje szkołę w akademiach zarówno w środowisku szkolnym, jak i lokalnym – 11 Listopada, 3 Maja, 17 września. Aktywnie udziela się w pracach Samorządu Szkolnego. Jest koleżeński, uczynny, pracowity.

4. KLAUDIA KORYSZKO, uczennica klasy II a w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.
W I semestrze 2013/2014 roku uczennica uzyskała średnią ocen 4,80. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych. Wojewódzki konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zakątki Lubelszczyzny” – wyróżnienie Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Stroik Bożonarodzeniowy” oraz bierze aktywny udział w życiu sportowym. Powiatowa Piłka Nożna – I miejsce, Powiatowa Gimnazjada Drużynowego Badmintona Dziewcząt – II miejsce, Rejonowa Gimnazjada Drużynowego Badmintona – IV miejsce, Mistrzostwa Gimnazjum w Badmintona – I miejsce .

5. JULIA KOWALSKA, uczennica klasy VI w Szkole Podstawowej w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.
Średnia ocen 5,3. Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest aktywna społecznie.

6. MONIKA MAZUR, uczennica klasy III w Gimnazjum w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.
Średnia ocen – 4,83. Wzorowe zachowanie. Brała udział w Gminnym konkursie „Niebezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym” (nagroda). Gminnym konkursie „Piwo to też alkohol” – nagroda. Powiatowym konkursie „Kartka Bożonarodzeniowa” – nagroda. Powiatowym konkursie „W grudniowy dzień” – nagroda.

7. PATRYCJA KACZORUK, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Gozdowie.
Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen – 5,00. Reprezentowała szkołę na igrzyskach gminnych w: Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców rocz.. 2000 i mł. . Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców rocz.. 2000 i mł., Ringo, Piłka Ręczna Dziewcząt i Chłopców rocz.. 2000 i mł.. Udział w konkursach matematycznych organizowanych przez KO w Lublinie oraz konkursach matematycznych „SZPAK” organizowanych przez /LSCDN Zamość/.

8. OLIWIA RAJTAR, uczennica klasy IV w Publicznej Szkole Podstawowej w Honiatyczach.
Uzyskała wysoką średnią ocen w szkole – 4,83. Jest uczennicą miłą, koleżeńską oraz ambitną. Chętnie angażują się w życie szkoły i klasy. 

9. MAGDALENA DRĄCZKOWSKA, uczennica klasy III w Publicznym Gimnazjum w Honiatyczach.
Średnia ocen za I półrocze 2013/2014 – 4,81. Uczennica systematyczna, kulturalna, życzliwa, aktywnie bierze udział w życiu szkoły i klasy jako z-ca przewodniczącego samorządu szkolnego, wolontariuszka w akcjach charytatywnych m.in. Pomóż dzieciom przetrwać zimę.

10. WIKTORIA ADAMCZUK, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Hostynnem Kolonii.
Uczennica uzyskała bardzo wysoką średnią ocen: 5,20. Uczennica charakteryzuje się wysokim poziomem zdolności ogólnych do uczenia się; osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce.

11. GABRIELA JAROSZ, uczennica klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Malicach.
Średnia ocen za I półrocze roku szkolnego 2013/2014 – 5,00. Wzorowe zachowanie. 100 % frekwencja. Udział w wojewódzkim finale Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, Laureatka wojewódzkiego konkursu recytatorskiego. Udział w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych. Wyróżnienia i nagrody w gminnych i powiatowych konkursach recytatorskich i plastycznych.

12. ALICJA PRUS, uczennica klasy VI w Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach.
Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce oraz sporcie, reprezentuje szkołę na uroczystościach lokalnych. Działa w samorządzie szkolnym jest wzorem ucznia szkoły podstawowej.

13. JAKUB GOLUCH, uczeń klasy IV w Publicznej Szkole Podstawowej w Terebiniu.
Uczeń uzyskał wysoką średnią ocen – 5,00. Reprezentuje szkołę w gminnych rozgrywkach sportowych. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i dużym zaangażowaniem w życie szkoły.

14. MICHAŁ SZYMCZUK, uczeń kl. V w Publicznej Szkole Podstawowej w Turkowicach.
Średnia ocen 4,80. Uczeń charakteryzuje się wysokim poziomem zdolności ogólnych do uczenia się; osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest aktywny społecznie.
 

źródło: UG Werbkowice