29 maja 2024

Ostatnia sesja

Hrubieszów

W dniu 12 listopada 2011 r. odbyła się ostatnia XLI Sesja Rady Gminy Hrubieszów przed wyborami samorządowymi. Wyjątkowo obrady odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Podczas posiedzenia dokonano podsumowania pracy Wójta i Rady Gminy Hrubieszów w mijającej kadencji 2006 – 2010.

Wyłącznie na rozliczeniach jednak nie poprzestano, gdyż podjęto prace związane z wypracowaniem budżetu gminy na rok 2011, poprzez przyjęcie uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej. Ponadto podjęto m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki