19 lipca 2024

Orlen Gaz zbuduje szerokotorową bocznicę w Hrubieszowie

Spółka Orlen Gaz ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej szerokotorowej bocznicą kolejową szerokotorową oraz frontem przeładunkowym cystern kolejowych LPG do Terminalu Gazu Płynnego Orlen Gaz w Hrubieszowie.

Reklamy

Przedmiotem przetargu jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających przeprowadzenie inwestycji w tym szczególności: uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, opracowanie raportu o Oddziaływaniu na Środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wykonanie dokumentacji budowalnej wraz z dokumentacją wykonawczą dla wszystkich wymaganych branż, która zostanie zatwierdzona przez odpowiednich rzeczoznawców.

Oferty należy składać do 15 lipca 2013 roku do godz. 12 logując się do systemu znajdującego się pod adresem connect.orlen.pl.

Reklamyźródło: rynek-kolejowy.pl