14 lipca 2024

Stanisław Mielniczuk nagrodzony złotą odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”

30 listopada podczas sesji Rady Miasta Hrubieszowa Stanisław Mielniczuk został nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”.

Reklamy

Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” nadawana jest jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. W imieniu Ministra odznakę wręczył Burmistrz Miasta Tadeusz Garaj.

W tym wypadku odznaczenie zostało nadane za przywrócenie do świetności zabytkowego Dworku Golakowskich przy ul. 3 Maja.

Reklamy

 

Odznaką mogły być wyróżnione osoby prowadzące działalność w zakresie:

 • utrzymywania dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,
 • projektowania i wykonywaniu prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury,
 • prowadzenia prac archeologicznych i wykopaliskowych,
 • dokumentowania dóbr kultury i prowadzenia badań naukowych związanych z ich konserwacją,
 • przeciwdziałania zagrożeniom dóbr kultury,
 • popularyzacji zagadnień związanych z działalnością konserwatorską.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nadaje odznakę, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. ministra;
 2. kierownika urzędu centralnego;
 3. organu administracji rządowej w województwie;
 4. organu jednostki samorządu terytorialnego;
 5. organizacji społecznej, której celem statutowym jest opieka nad zabytkami.


Poniżej rozmowa ze Stanisławem Mielniczukiem i Prezesem TRH Jerzym Krzyżewskim, który wystąpił do Ministra z wnioskiem o nagrodę.

Reklamy