18 kwietnia 2024

Oświadczenia majątkowe burmistrza, radnych, kierowników i dyrektorów

Burmistrz Hrubieszowa ma ponad 220 tys. oszczędności, w roku 2012 z tytułu zatrudnienia zarobił ponad 165 tys. zł. Prezentujemy oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Hrubieszowie, Burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.

 

 

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej (2013)
 

 

Oświadczenia majątkowe Burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wyd. decyzje adm. w imieniu Burmistrza (2013)