16 lipca 2024

Oswoić strach przed HIV/AIDS

„Wiedza ratuje życie”. Zrób test na HIV. Niezależnie od wyników masz szansę na godziwe życie. Takie właśnie hasło przyświecało Szkolnym IX Obchodom Światowego Dnia Zapobiegania AIDS, które zorganizowano w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, w czwartek 1 grudnia 2011 roku.

Reklamy

Obchody zorganizowano w celu propagowania bezpiecznych zachowań, dzięki którym młodzi ludzie zdołają uchronić się przed zakażeniem wirusem HIV. Każdy uczeń powinien wiedzieć, czym różni się HIV od AIDS, w jaki sposób może dojść do zakażenia HIV, w jakich sytuacjach nie istnieje ryzyko zakażenia wirusem, wiedzieć, gdzie szukać pomocy w kwestii zagrożenia HIV i AIDS oraz mieć świadomość zagrożeń i umieć zachować się asertywnie w różnych sytuacjach życiowych, umieć okazać zrozumienie i wiedzieć, w jaki sposób udzielić wsparcia osobie żyjącej z HIV/AIDS.

Szkolne uroczystości rozpoczął wicedyrektor – p. Zbigniew Petruczynik, który przywitał zaproszonych gości w osobach: Księdza Doktora Kanonika Wiesława Oleszka – Dziekana Parafii Świętego Mikołaja, p. Grażyny Bolewkiej – Pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie, p. Bronisławy Zięby – terapeuty uzależnień, p. Irminy Drawdzik – pracownika Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, p. Małgorzatę Lachowicz – wicedyrektor oraz nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Reklamy

Program obchodów obejmował: montaż słowno – muzyczny na temat HIV i AIDS w wykonaniu uczniów klasy I Lb, w którym wystąpili: Jagoda Szpinda, Agata Dziedzic, Izabela Wawrzosek, Marta Brudnowska, Anna Terebus, Angelika Furmanek, Magda Sterniczuk, Katarzyna Budzyńska, Natalia Knap, Paulina Kyć, Anna Ciężka, Ewa Syposz, Angelika Turkiewicz, Julita Ważna, Karolina Lewandowska, Patrycja Szczuc pod kierunkiem p. Beaty Tomaszczuk.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród laureatom konkursów o tematyce HIV i AIDS, które odbyły się w szkole, w ramach IX Obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS. Konkursy przeprowadzono w dwóch kategoriach – literackim i plastycznym pod hasłem: „Wiedza ratuje życie”.

Reklamy

Komisja powołana w składzie: p. Lucyna Kasprzak, p. Anna Krempla, p. Beata Tomaszczuk, p. Jarosław Łabański, p. Joanna Kornicka, p. Joanna Wawrzaszek, oceniała prace m.in. pod kątem walorów literackich i plastycznych oraz wartości humanistycznych.

***

Nagrodzono i wyróżniono prace następujących uczniów.

W IX Edycji Konkursu Literackiego:

I MIEJSCE – Jagoda Duda – klasa II Lb
II MIEJSCE – Ewa Syposz – klasa II Lb
III MIEJSCE – Maciej Pawluk – klasa It4d
III MIEJSCE – Natalia Sobutka – klasa I Lb
III MIEJSCE – Jagoda Szpinda – klasa ILb

Wyróżnienia otrzymali: Dorota Hordyj – I Lb, Anna Terebus – I Lb, Ewelina Pisz – I Ilb, Filipek Kamila – III La, Arleta Paleszak – IIa, Robert Borsuk – Ic

***

W IX Edycji Szkolnego Konkursu Plastycznego – plakat:

I MIEJCCE – Kamila Opejda – klasa I Lb
II MIEJSCE – Anna Jakubosz – klasa II T4b
III MIEJSCE – Kamil Mróz – klasa II T4c
III MIEJSCE – Anna Borek – klasa II Lb

Wyróżnienie otrzymali: Magdalena Boniewska – ILb, Karolina Lewandowska – Ilb, Paulina Lewandowska – I Lb, Angelika Turkiewicz – ILb, Paulina Kobryś – IILb, Łukasz Edelman – IIId, Paulina Skierska – II Lb, Patrycja Szczuc – ILb, Anita Kawka – II Lb Weronika Walczuk – I Lb.

***

Na zakończenie obchodów wręczono legitymacje nowym członkom Polskiego Czerwonego Krzyża i zaproszono szanownych gości na mały poczęstunek przygotowany przez uczniów z klas gastronomicznych pod kierunkiem pań: Urszuli Sitarz, Anny Wiśniewskiej, Anny Gałki i Justyny Chwedczuk.

***

Oswoić strach przed HIV/AIDS

***

Beata Tomaszczuk