17 kwietnia 2024

Hrubieszów: Czy będzie rondo Praw Kobiet?

W konsultacjach społecznych, dotyczących nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej nr 74, zwyciężyły „Prawa Kobiet”.

W kwietniu tego roku władze Hrubieszowa ogłosiły konsultacje społeczne dotyczące nadania przez Radę Miejską w Hrubieszowie nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa.

Pomysły patronów dla ronda zostały zgłoszone przez mieszkańców do urzędu miasta. Zaproponowano nazwy: Świętego Jana Pawła II, Generała Władysława Sikorskiego, Praw Kobiet.

Swoje opinie mieszkańcy mogli wyrażać w terminie od 29 kwietnia do 9 maja 2021 r. poprzez: wypełnienie ankiety opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów lub składając wypełniony formularz w punkcie konsultacyjnym.

A oto opinie mieszkańców Hrubieszowa, które wyrazili poprzez:

a) wypełnienie ankiety – w ankiecie on-line odpowiedzi udzieliło 137 osób, z których:

28 na nazwę ronda wybrało propozycję „Świętego Jana Pawła II”

16 na nazwę ronda wybrało propozycję „Generała Władysława Sikorskiego”,

80 na nazwę ronda wybrało propozycję „Praw Kobiet”

13 wybrało odpowiedź „żadnego z powyższych”

b) dostarczenie na adres Urzędu Miasta Hrubieszów w wersji papierowej wypełnionego formularza – otrzymano 47 formularzy, wypełnionych i podpisanych przez mieszkańców, z których 47 opowiedziało się za nadaniem rondu nazwy „Świętego Jana Pawła II”.

Wyniki konsultacji – plik pdf »

(źródło: BIP, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Jak nazwać rondo? Wyraź swoją opinię

Hrubieszów: Jak nazwać rondo? Wyraź swoją opinię