29 maja 2024

Hrubieszów: Jak nazwać rondo? Wyraź swoją opinię

Zapraszamy do wyrażania swoich opinii dotyczących pomysłów imienia dla ronda na skrzyżowaniu ul. Łany i drogi krajowej nr 74 w Hrubieszowie.

Władze miasta zaprasza mieszkańców Hrubieszowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nadania przez Radę Miejską w Hrubieszowie nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa.

Pomysły patronów dla ronda zostały zgłoszone przez mieszkańców do urzędu miasta. Proponowane nazwy to: Świętego Jana Pawła II, Generała Władysława Sikorskiego, Praw Kobiet.

Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić w terminie od 29 kwietnia 2021 r. do 9 maja 2021 r. poprzez:

– wypełnienie ankiety opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów – https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/konsultacje-społeczne  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów – https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=281;

– elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl w formie podpisanego skanu formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Hrubieszowa;

Pobierz formularz »

– w wersji papierowej za pośrednictwem poczty (kuriera) lub dostarczenia osobistego na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – nazwa ronda” wypełnionego formularza.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Hrubieszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

(info: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Czy będzie rondo Świętego Jana Pawła II?