Oszczędności kosztem niepełnosprawnych !!!

Dnia 14 czerwca 2007 r. na sesji Rady Powiatu została podjęta uchwała o zmianie lokalizacji Szkoły Specjalnej. Obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy mieści się w centrum miasta w dawnym budynku PZPR.

Reklamy

br />Decyzją radnych nowa siedziba ma znajdować się na parterze bursy międzyszkolnej przy ul. Zamojskiej. Kolejny raz nasi włodarze wydają arbitralną decyzję wyłącznie przez pryzmat ekonomii, w tym wypadku bez znajomości specyfiki nauczania i wychowania dzieci oraz młodzieży specjalnej troski. Koronnym argumentem przytaczanym przez Starostwo jest chęć poprawy warunków pracy ośrodka, trudno jednak uwierzyć w te zapewnienia po dokonaniu nawet pobieżnej analizy.

A fakty mówią same za siebie:
– budynek piętrowy o powierzchni użytkowej ok. 950m2 zamienia się na parter o powierzchni ok.600m2,
– dwa korytarze z jednym szerokim hallem zastąpione będą przez jeden wąski, ciemny korytarz,
miejscem do zajęć z w-f’u zamiast dotychczasowej sali gimnastycznej w obrębie szkoły (do jej wyłącznej dyspozycji) będzie teren siłowni i sala gimnastyczna udostępniania przez ZS nr1 po godzinach pracy tej placówki (czyżby na nocki?).

Byłaby to więc przysłowiowa zamiana miejsc „z deszczu pod rynnę”. Czyżby radni nie wiedzieli tego, co nawet dla laików jest oczywiste? A może nie zapoznali się ze sprawą na tyle wnikliwie, by nie podejmować pochopnych decyzji?. Nie było to im zresztą dane, bo w materiałach do sesji sprawa Szkoły Specjalnej zasygnalizowana była pod hasłem ”Zmiany w budżecie ” – czyli wszystko i nic.

Rozumiem, że nie każdy musi świetnie orientować się w temacie potrzeb osób niepełnosprawnych, ale „kto pyta nie błądzi”, a w naszym mieście specjalistów z tej dziedziny nie brakuje. Pracują zresztą kilkaset metrów od siedziby Powiatu. Nietrudno więc zorientować się, że hasła ”dobro niepełnosprawnych” i „poprawa warunków pracy” to przysłowiowa zasłona dymna, dla rzeczywistego powodu działań Starostwa, jakim jest odebranie budynku szkole i przeznaczenie go na siedzibę Powiatu.

A jest się o co bić, gdyż budynek jest zadbany i od lat remontowany na bieżąco. Aby go zaadaptować na potrzeby szkoły potrzebnych było wiele starań w poszukiwaniu sponsorów gotowych finansować potrzebne zmiany. Wśród nich znalazł się nie tylko Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale też wielu hrubieszowskich przedsiębiorców. Nie do przecenienia był także wkład rodziców oraz nauczycieli, którzy niejednokrotnie partycypowali w kosztach, jak również często zamieniali dzienniki szkolne na pędzle i młotki i sami remontowali sale lekcyjne.

Pomijani do tej pory rodzice i pracownicy SOSW w Hrubieszowie otrzymali od Starosty obietnicę ponownego rozpatrzenia sprawy przeniesienia Szkoły Specjalnej na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Może tym razem radni rzetelniej przygotują się do dyskusji na ten temat i będą mieli szanse podjąć mądrą decyzję i problem ten nie będzie wymagał interwencji mediów, a co za tym idzie – wątpliwej reklamy naszego Powiatu.

tekst:
neo
(imię i nazwisko znane redakcji)