Pasiak hrubieszowski

Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży

Reklamy

br />Organizowany przez Hrubieszowski Dom Kultury.

Założenia Ogólne:
Celem konkursu jest powrót do tradycji tworzenia tkanych pasiaków. Tkaniny w różnokolorowe pasy w poprzednich pokoleniach powstawały, inspirowane ułożeniem pól na terenie wschodniej Polski.
Pasma pól w różnorodnych porach roku tworzą bogatą gamę kolorów. Chcemy pozyskać nowe wzory pasiaków wiążąc w tym temacie tradycję ze współczesnym wzornictwem.

Warunki Konkursu:
Konkurs organizowany jest dla dwóch grup wiekowych: gimnazja, szkoły podstawowe;
Każdy uczestnik wykonuje 2-4 prace plastyczne, (które później będą projektami do tkania) w dowolnej technice na formacie A4 lub dowolnie większym;
Każda praca na odwrocie powinna zawierać dokładne dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki oraz nazwisko instruktora lub nauczyciela;
Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Przebieg Konkursu:
Termin składania prac do 15 czerwca 2006r.;
Oceny oraz wyboru prac dokona komisja powołana przez organizatora;
Nagrody i wyróżnienia przewidziane w dwóch grupach wiekowych;
Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs – ponieważ będą wykorzystywane na zajęciach tkackich Grupy GAMA z zachowaniem praw autorskich.

Konsultacje i informacje można uzyskać u instruktora:

Magdalena Sielicka
Hrubieszowski Dom Kultury
Ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów
Tel. 084 696 2615