PCK dla Ukrainy

Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę publiczną w związku z sytuacją na Ukrainie. Wpłaty można kierować na konto 07 1160 2202 0000 0002 5583 9342 z dopiskiem UKRAINA. W gotowości są także Grupy Ratownictwa PCK. Polski Czerwony Krzyż przyłącza się tym samym do działań Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).

Reklamy

Na miejscu pomoc poszkodowanym niesie Ukraiński Czerwony Krzyż, więc nie wysyłamy swoich Grup na Ukrainę. Najpotrzebniejsze są teraz wpłaty pieniężne, które będziemy mogli przekazać na pomoc poszkodowanym, w tym uchodźcom z Ukrainy tu, w Polsce. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego właśnie środki pozyskane w wyniku zbiórki będą wydatkowane zależnie od potrzeb poszkodowanych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z  działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża lub Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, które mają możliwość działania na miejscu – mówi Jerzy Zaborowski, Dyrektor Generalny Polskiego Czerwonego Krzyża.

PCK pomaga także w inny sposób: Chcemy w pełni wykorzystać potencjał Grup Ratownictwa PCK. Ich zadaniem jest między innymi wsparcie służb państwowych w zabezpieczeniu przejść granicznych oraz przeprowadzenie wstępnej segregacji medycznej ewentualnych poszkodowanych przekraczających granicę ukraińsko-polską. Jesteśmy w gotowości: wyznaczyliśmy zespoły, które na wezwanie dojadą na odpowiednie przejście graniczne i udzielą pomocy. Pozostajemy do dyspozycji Urzędów Wojewódzkich w województwach przygranicznych – opisuje Rafał Sakowski odpowiedzialny w PCK za działanie Grup Ratownictwa.

 

Pomoc międzynarodowa

Dotychczas Federacja przekazała na pomoc Ukrainie 139 302 franków szwajcarskich. Europejskie Biuro Federacji i Regionalna Delegatura w Moskwie monitorują sytuację, wymianę informacji oraz koordynują system pierwszej pomocy. Eksperci Czerwonego Krzyża byli w Kijowie pod koniec stycznia, aby wesprzeć tamtejszy zespół. Francesco Rocca, Wiceprezes IFRC na Europę, także odwiedził Ukrainę pomiędzy 20 – 22 grudnia 2013 roku, kiedy to spotkał się z prezesem Ukraińskiego Czerwonego Krzyża i władzami tamtejszego stowarzyszenia.

Masowe protesty na kijowskim Majdanie i innych dużych miastach Ukrainy, trwają od listopada 2013 roku. Protestujący domagają się zawarcia umowy stowarzyszeniowej z UE, rezygnacji urzędującego prezydenta oraz kilku członków rządu, a także nowych wyborów parlamentarnych. Berkut skierował swoje siły w stronę demonstrantów, powodując śmierć dziesiątek z nich i raniąc setki osób.

 

Ukraiński Czerwony Krzyż

Na miejscu pomoc niesie lokalne stowarzyszenie Czerwonego Krzyża. Ukraiński Czerny Krzyż – nie bez utrudnień – zapewnia pierwszą pomoc poszkodowanym (Film pokazujący działania Ukraińskiego Czerwonego Krzyża http://www.youtube.com/watch?v=BseqdSqWNYI)

Ukraiński Czerwony Krzyż rozwija i usprawnia swoją siatkę pomocy od chwili rozpoczęcia protestów, zarówno w Kijowie, jak i innych prowincjach. W centrum Kijowa i pozostałych miastach działają 4 punkty Czerwonego Krzyża – w każdym z nich obecny jest lekarz, 2 pielęgniarzy Czerwonego Krzyża oraz 2 wolontariuszy przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. Zadaniem punktów jest niesienie pomocy 24 godziny na dobę wszystkim poszkodowanym w wyniku starć.

Na Majdanie działają dwie mobilne grupy, każda składająca się z 6 osób. Ich zadaniem jest regulowanie ruchu demonstrantów, aby zapobiec stratowaniu uczestników, zapewnienie pierwszej pomocy i opieki psychologicznej potrzebującym, transport poszkodowanych do ambulansów, dostarczanie wody, żywności i koców grupom demonstrantów. Jedynie w nocy z 18 na 19 lutego mobilne grupy Czerwonego Krzyża udzieliły pomocy 200 osobom.

 

***


Polski Czerwony Krzyż jest organizacją z ponad 90-letnią historią, zrzeszoną w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Kierujemy się 7 zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, dobrowolnością, jednością, niezależnością i powszechnością. Naszą misją jest zapobieganie ludzkim cierpieniom
i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez względu na pochodzenie, podział terytorialny, czy wyznanie.

Każdego dnia zajmujemy się upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego; prowadzimy Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, łączące rodziny, których członkowie zaginęli
w trakcie wojen; niesiemy pomoc ofiarom klęsk żywiołowych oraz katastrof w kraju i za granicą; opiekujemy się najbardziej potrzebującymi; propagujemy właściwe zachowania zdrowotne
i ekologiczne; szkolimy z zakresu udzielania pierwszej pomocy; promujemy wolontariat.

Więcej informacji na www.pck.pl oraz www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz