14 czerwca 2024

PGKiM wreszcie przynosi dochody

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie po kilku chudych latach, wreszcie zaczęło zarabiać. W ciągu minionych 8 miesięcy roku 2012 zanotowało ponad 100 tys. zł dochodu.

Reklamy

Według informacji o funkcjonowaniu PGKiM Sp. z o. o. w Hrubieszowie za rok 2011 i za I półrocze 2012 roku, która została przedstawiona na XXXIX sesji Rady Miasta Przedsiębiorstwo, po kilku latach przynoszenia dość dużych strat, wreszcie zaczęło zarabiać.

W roku 2011 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie Rada Nadzorcza spółki z udziałem właściciela, którym jest Gmina Miejska Hrubieszów dokonała zmiany prezesa – został nim Waldemar Witkowski. Jednym z głównych zadań postawionych przed nowym prezesem, było uzdrowienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i eleiminacji strat. Zarząd przyjąl program naprawczy przygotowany przez nowego prezesa.

Reklamy

W ciągu minionych 8 miesięcy roku 2012 PGKiM przyniósł ponad 100 tys. zł dochodu.