14 czerwca 2024

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie uczestniczyła w Projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Realizacja projektu obejmowała III etapy. Skorzystały z niego trzy roczniki uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez aktywny udział w zajęciach dodatkowych pod kierunkiem nauczycieli.

Reklamy

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Reklamy

– zakończenie III etapu Projektu Edukacyjnego w SP nr 2 w Hrubieszowie

Hrubieszów

Reklamy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie uczestniczyła w Projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Realizacja projektu obejmowała III etapy. Skorzystały z niego trzy roczniki uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez aktywny udział w zajęciach dodatkowych pod kierunkiem nauczycieli.

9 czerwca 2011r. klasa Ic ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie pod kierunkiem wychowawczyni Joanny Tomasiak zakończyła realizację III etapu Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt był współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego systemu edukacji, który pozwala skupić się na indywidualnych potrzebach i możliwościach uczniów. Ten model edukacji opiera się na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, zakładającej wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane były w oparciu o program autorski prowadzącej. Inspirowane były treścią bajek i odbywały się pod hasłem „W bajkowym świecie zabawy i nauki”. Bajki H. Ch. Andersena, Hanny Januszewskiej, Braci Grimm i innych bajkopisarzy oraz pomoce dydaktyczne zgromadzone w Ośrodkach Zainteresowań były podstawą do rozwijania umiejętności w zakresie poszczególnych inteligencji. Poprzez zabawy w teatr, tworzenie inscenizacji, aktywność plastyczną, zabawy rytmiczno-muzyczne i ruchowe dzieci rozwijały inteligencję językową, wizualno – przestrzenną, matematyczno-logiczną, muzyczną i przyrodniczą. Zajęcia w grupach dodatkowo przyczyniły się do rozwoju inteligencji interpersonalnej i intrapersonalnej.

Podczas prezentacji uczestnicy Projektu przedstawili zebranym program pod tytułem „Walizka pełna bajek.” Pokaz efektów łączył wszystkie rodzaje aktywności dzieci z wykorzystaniem środków dydaktycznych otrzymanych w ramach Projektu.

Uczniowie wcielili się w role postaci bajkowych i zaprosili wszystkich na „bajkową ucztę”. Przedstawili inscenizację „Spotkanie bajek”, tańczyli, śpiewali piosenki i tworzyli do nich akompaniament muzyczny z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Zaprezentowali również wiedzę i umiejętności z zakresu przyrody, matematyki oraz swoją sprawność fizyczną wykorzystując akcesoria sportowe z Projektu: szczudła, talerze, obręcze, drążki gimnastyczne.

Podczas prezentacji obecna była dyrektor szkoły pani Halina Kowalczuk, rodzice uczniów i zaproszeni goście. Na pamiątkę udziału w Projekcie każde dziecko otrzymało dyplom, myszki palcynki – maskotki Projektu, medal – kwiatek wykonany przez prowadzącą i drobne słodkie upominki. Na zakończenie uczestnicy Projektu wręczyli przybyłym gościom samodzielnie wykonane podczas zajęć prezenty – kwiatki.

Udział w Projekcie był dla dzieci jak i nauczyciela wielkim wyzwaniem, a zarazem wspaniałą przygodą. Wzbogacił naszą wiedzę i dotychczasowe doświadczenia. Zaprezentowane umiejętności przyniosły dzieciom i gościom wiele pozytywnych emocji. W oczach niejednego rodzica kręciła się łza radości.

***

Info i foto
SP nr 2 w Hrubieszowie