13 kwietnia 2024

Pismo posła Zawiślaka w sprawie przywrócenie Biura Obsługi Klienta PGE Obrót SA w Hrubieszowie

Pismo posła Sławomira Zawiślaka do prezesa PGE Obrót S.A. w sprawie przywrócenie Biura Obsługi Klienta w Hrubieszowie.

 

Zamość, 07.04.2017r.


Szanowny Pan

Dariusz Czuk

Prezes PGE Obrót S.A. w Rzeszowie

 

W nawiązaniu do przeprowadzanych od dłuższego czasu naszych rozmów na temat utworzenia w Hrubieszowie Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S. A., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu i miasta Hrubieszów potwierdzonych w aktualnie trwającej akcji zbierania podpisów poparcia za jego odtworzeniem (na chwilę obecną, jak podaje portal internetowy LubieHrubie.pl, jest ich 4122) wnoszę o podjęcie skutecznych działań mających na celu przywrócenie Biura Obsługi Klienta PGE Obrót SA w Hrubieszowie.

Od czasu zamknięcia zakładu energetycznego w Hrubieszowie, w trakcie moich spotkań z mieszkańcami wskazują oni często na codzienne utrudnienia związane z załatwianiem spraw dotyczących dostarczania energii elektrycznej. Mieszkańcy podkreślają np. trudności w realizacji spraw związanych z aktualizacją umów oraz pozyskania informacji o sprawach związanych z realizacją umów. Klienci PGE w celu załatwienia spraw bieżących muszą jechać do Tomaszowa Lubelskiego, który oddalony jest o 60 km. Jest to licznych mieszkańców bardzo uciążliwe ponieważ teren powiatu hrubieszowskiego zamieszkuje bardzo duży odsetek ludzi w średnim i starszym wieku. Osoby młode wyjeżdżają poza powiat, co utrudnia pomoc w załatwianiu spraw, które wymagają tak dalekiej podróży.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że życzliwość i oddanie pracowników PGE była zawsze wysoko ceniona wśród lokalnej społeczności. Rejon Energetyczny w Hrubieszowie, łącznie z kilkoma Posterunkami Pogotowia Energetycznego, postrzegany był także jako ważny podmiot na bardzo słabym rynku pracy. Współpraca Biura Obsługi Klienta PGE Obrót -działającego do 31.10.2013r – z blisko 30 tysiącami klientów z powiatu hrubieszowskiego miała pozytywny wymiar nie tylko społeczny ale myślę, że także ekonomiczny dla spółki.

Dzisiaj, po bolesnych przemianach wprowadzonych przez rząd PO-PSL, które zdecydowanie obniżyły rangę powiatu w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego, nadszedł czas na realizację zapowiedzi „Dobrej Zmiany”, na którą mieszkańcy czekają od kilku lat. Decyzje o swoistego rodzaju degradacji powiatu hrubieszowskiego, skutkują dużą migracją młodych ludzi, którzy nie widząc szans w miejscu urodzenia, poszukują ich poza rodzinnym środowiskiem.

           Oczekiwania są wprost proporcjonalne do głoszonych przez Rząd PiS wyników i prognoz gospodarczych na rok 2017 i lata następne. Z tego powodu, niezrozumiałe także dla mnie jest utrzymywanie (wprowadzonych przez poprzedników) rozwiązań w funkcjonowaniu Spółki energetycznej PGE, które nie uwzględniają m.in. potrzeb środowiska powiatu hrubieszowskiego i miasta Hrubieszowa zamieszkałego przez prawie 70 tysięcy mieszkańców.

Moim zdaniem skutkuje to nie tylko stratami lokalnej społeczności. Wydaje się, że  notowane są także straty Spółek energetycznych PGE z powodu bardzo znacznej utraty klientów oraz wprowadzenia ww. zmian organizacyjnych, niosących ze sobą pogorszenie jakości obsługi związanej z dostarczaniem energii elektrycznej. Do tego dokłada się problem z dojazdem pracowników byłego rejonu energetycznego z Hrubieszowa do Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa. Trudno zrozumieć fakt zmuszania do dojazdu pracowników oraz klientów do zamiejscowych jednostek organizacyjnych spółki. Według mnie i mieszkańców podstawowe czynności związane z wydaniem warunków przyłączenia oraz sprzedaży energii mogą być wykonane w Hrubieszowie, dzięki czemu klienci nie będą zmuszani do podróży do Tomaszowa Lubelskiego lub Zamościa a pracownicy nie będą tracić czasu i ponosić kosztów dojazdu.

Jeśli mówię o tym, że nadszedł czas  realizacji deklaracji związanej z wprowadzeniem „Dobrej Zmiany”, to mówię oczywiście o przemyślanych zmianach, które dopasują wzrost korzyści przy minimalizowaniu kosztów, poprzez powrót pracowników a za nimi klientów do swoich dotychczasowych lokalnych Biur Obsługi Klienta. Uruchomienie Punktu Obsługi Klienta w Hrubieszowie zabezpieczy potrzeby mieszkańców, wpłynie na budowę pozytywnego wizerunku PGE Obrót SA i poprawi jej wynik ekonomiczny na tym terenie. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika bowiem, że stopień zaoferowania przez PGE Obrót S.A. klientów z powiatu hrubieszowskiego jest mniejszy niż w powiatach, gdzie spółka ma zlokalizowane placówki Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S. A. Jestem ponadto pewien, że koszt przedsięwzięcia uruchomienia ww. biura w Hrubieszowie nie jest duży co powinno być ważne w obliczu trudnej sytuacji finansowej  przejętej przez Pana Prezesa spółki.     

Licząc na zrealizowanie wniosku o odtworzenie Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. w Hrubieszowie proszę o przemyślaną odpowiedź w tej sprawie, bo ma ona wymiar biznesowy, gospodarczy jak i społeczny, który z kolei ma wielki wpływ na postrzeganie oczekiwanych zmian przez lokalną społeczność, jak i cały region.

 

Z poważaniem

Sławomir Zawiślak