5 marca 2024

Pismo w sprawie likwidacji hrubieszowskiego Sanepidu

Pismo posła Sławomira Zawiślaka do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Zamość 23.10.2017 r.

 

Szanowna Pani

Reklamy

Irmina Nikiel

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie

 

W nawiązaniu do przeprowadzonej z Panią Inspektor przed kilkoma tygodniami rozmowy na temat projektu zamiaru likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie, dziękując za wysłuchanie – przedstawionych przeze mnie – argumentów strony społecznej, zwracam sięz zapytaniem jakie jest Pani stanowisko w tej sprawie.

Według przekazanych mi dodatkowych informacji ww. projekt zmian organizacyjnych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej to działanie likwidacyjne rozważane wyłącznie na terenie województwa lubelskiego. W skali kraju funkcjonuje bowiem aktualnie ponad 15 laboratoriów, tylko o profilu badań sanitarno-epidemiologicznym i zakresie badań nawet węższym niż wykonywany w PSSE w Hrubieszowie.

W związku z powyższym podjęta społeczna inicjatywa mieszkańców miasta Hrubieszowa, powiatu hrubieszowskiego oraz pracowników PSSE w Hrubieszowie na rzecz utrzymania tego przygranicznego laboratorium w mojej opinii jest zasadna. Jako poseł na Sejm RP, zainteresowany utrzymaniem działalności tego laboratorium w załączeniu przesyłam dodatkowe argumenty uzasadniające zachowanie działalności ww. jednostki organizacyjnej.

Liczę, że przedstawione Pani Inspektor merytoryczne stanowisko także strony społecznej wniesie dodatkowe argumenty, które w efekcie pozwolą na podjęcie dobrej decyzji w tej sprawie.

 

Poseł Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sławomir Zawiślak

 

 źródło: Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka