23 maja 2024

Po nagrodę do Lublina

Lubię pisać, a temat patriotyzmu wydał mi się ciekawym do rozważenia. Ale od zacznijmy od początku… Coś mnie podkusiło, aby zobaczyć informacje w interecie nt. organizowanych konkursów i olimpiad – uznałam, że może to mnie zmobilizuje do większej pracy przed maturą.

Natknęłam się na jeden tematyczny konkurs, zaproponowany przez MEN, jego nazwa mnie zaciekawiła: „W Polsce bije serce świata /N. Davis / A czy Twoje serce bije dla Polski?”.
Nikt nie musiał mnie namawiać, szybko zdecydowałam, że wezmę w nim udział.

Napisałam pracę, spotkała się ona z ciepłym przyjęciem i aprobatą osób, które ją przeczytały. Wysłałam ją w połowie lutego na I etap do Kuratorium Oświaty w Lublinie, właściwie bez przekonania i wiary w powodzenie. Dwa tygodnie po rozstrzygnięciu, kiedy byłam już przekonana, że niestety nie udało się, zostałam bardzo mile zaskoczona przez panią dyrektor w szkole, która poinformowała mnie, że praca przeszła zwycięsko eliminacje wojewódzkie i została wysłana do centrum tj. do Warszawy. Zaraz potem dowiedziałam się, że kurator lubelski przewidział nagrody w pierwszym etapie konkursu.

I tak w zeszły piątek zaproszona wraz z nauczycielem prowadzącym pojechałyśmy po ów upominek do Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie. W niewielkiej salce na dwóch złączonych stołach piętrzyły się góry książek, albumów, atlasów, a także zagadkowych toreb z nazwą miasta, farb i pasteli – regulamin konkursu oprócz prac pisemnych przewidywał także plastyczne – wyglądało to naprawdę imponująco.

W miarę ogłaszania wyników i wyczytywania nazwisk laureatów ze stołów znikały bardzo szybko nagrody. Mnie przypadły dwie książki, obie o tematyce regionalnej. Jak się okazało później z moich bacznych obserwacji, tajemnicze torby zawierały po garści długopisików, kalendarzyków i przypinek z promocji miasta Lublin. Dodatkowo dostałam dyplom z gratulacjami dla Laureata I edycji konkursu „W Polsce bije serce świata” /N. Davies/- a czy Twoje serce bije dla Polski?

W mojej kategorii tj. szkoła ponadgimnazjalna, praca literacka, nagrodzono 4 osoby w tym mnie. Natomiast w etapie centralnym zostanie wybranych 10 osób z całej Polski, a rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie maja i czerwca. III etap polegać ma na rozmowie – tzw. obronie swojej pracy przed komisją. Nagrodzone prace będą publikowane. O wyjeździe do Warszawy już nawet nie marzę – to byłoby zbyt wiele.

Agnieszka Bernaś (Nieśka)

Od redakcji:
GRATULUJEMY!!!
I życzymy powodzenia w następnym etapie konkursu!