Podsumowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012”

W dniu 7 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie odbyło się podsumowanie udziału hrubieszowskich szkół w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Reklamy

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest realizowana przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu od 2001 roku i jest ogólnopolską akcją podejmującą problem profilaktyki uzależnień.

Jednym z najważniejszych celów kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Kampanijne zadania w 2012 roku realizowali zarówno uczniowie szkół podstawowych, jal i gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna! W projekcie brało udział blisko 900 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę. Kampania wystartowała 2 kwietnia w Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne – plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii postawili na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Pod egidą kampanii ZTU realizowany był również projekt dla kierowców – Odpowiedzialny Kierowca 2012 oraz platforma edukacyjna dla nauczycieli – Akademia Nauczyciela. Najaktywniejsi pełnomocnicy lub lokalni koordynatorzy kampanii tworzą prestiżową Kapitułę Trzeźwego Umysłu, do której co roku mogą aspirować nowi członkowie.

Tegoroczna edycja kampanii oscylowała wokół dwóch dużych tematów, były nimi: asertywność oraz syndrom wyuczonej bezradności. Jako główne cele ZTU 2012 można wymienić: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zachowaj Trzeźwy Umysł miała także na celu przeciwdziałanie bierności i bezradności, a przede wszystkim zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

Z ramienia samorządu kampanię koordynował Wacław Mucha. 

 

Do biura kampanii napłynęło tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie hrubieszowskich szkół:

  1. Ola Woźnica – Szkoła Podst. Nr 1 – otrzymała nagrodę grę karcianą Talenty w konkursie „To ja”

  2. Kamila Łopocka – Szkoła Podst. Nr 1 – otrzymała nagrodę zestaw kreatywny w konkursie „To ja”

  3. Julia Gorajek – Szkoła Podst. Nr 2 – otrzymała nagrodę zestaw okularki do pływania +czepek w konkursie Żabka czy motylek

  4. Aleksandra Pokrywka – Gimnazjum Nr 1 – otrzymała nagrodę książkę Jasia Meli POZA HORYZONTY w konkursie Autoportret

  5. Wioletta Jakubiak – Gimnazjum Nr 1 – otrzymała nagrodę grę karcianą TALENTY w konkursie Autoportret

  6. Paweł Małecki – Gimnazjum Nr 1 – otrzymał nagrodę książkę Jasia Meli POZA HORYZONTY w konkursie Jak ryba w wodzie

  7. Ewelina Bochniak – Gimnazjum Nr 1 – otrzymała nagrodę książkę Jasia Meli POZA HORYZONTY w konkursie

  8. Krzysztof Lisowski – Gimnazjum Nr 1 – otrzymał nagrodę gra karciana Talenty w konkursie

  9. Marek Kuźmiński – Gimnazjum Nr 2 – otrzymał nagrodę okularki do pływania + czepek w konkursie Jak ryba w wodzie

  10. Małgorzata Zubko – Gimnazjum Nr 2 – otrzymał nagrodę grę karciana Talenty w konkursie Jak ryba w wodzie.

Uczniowie otrzymali nagrody od realizatora kampanii i od Burmistrza Miasta. Nagrody i certyfikaty otrzymali również koordynatorzy szkolni kampanii. Certyfikaty otrzymali dyrektorzy i nauczyciele biorący udział w kampanii.