18 kwietnia 2024

Podsumowanie konkursu MBP

W dniu 29 września 2006 r. odbył się finał konkursu czytelniczego WIEM PRAWIE WSZYSTKO O SWOIM MIEŚCIE, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną z okazji 606 rocznicy nadania praw miejskich miastu Hrubieszów.

Konkurs miał charakter otwarty, jego uczestnikiem mogła zostać każda chętna osoba, której temat historii naszego grodu jest bliski.

Zmagania uczestników z pytaniami konkursowymi trwały 4 tygodnie ( od 1 do 29 września), w czasie których w każdy piątek MBP ogłaszała kolejne pytania ( 3 pytania tygodniowo). Po zebraniu odpowiedzi na wszystkie 12 pytań uczestnicy konkursu wypełniali specjalny formularz i składali go w siedzibie MBP. W regulaminowym terminie do konkursu przystąpiło 14 osób.

29 września 2006 r. o godz.14:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie spotkali się wszyscy uczestnicy naszej zabawy, aby wziąć udział w uroczystym losowaniu i wręczeniu nagród.

Byli to: Aleksandra Ćwikła, Paulina Bojarczuk, Adrian Moskal, Iga Barańska, Marta Bielecka, Anna Zdun, Agnieszka Wieczorek, Anna Łącz, Kamil Chachuła, Magdalena Tor, Honorata Hukowska, Aneta Czerwonka, Joanna Szwanc, Agnieszka Bernaś.

Organizatorzy konkursu, po zapoznaniu się z wypełnionymi kwestionariuszami, postanowili nagrodzić Aleksandrę Ćwikło albumem Ziemia hrubieszowska 1400-2000. Zdaniem Jury praca Oli zawierała najkonkretniejsze i najbardziej adekwatne odpowiedzi na postawione pytania.

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody w wyniku losowania.

Idea uczczenia urodzin swojego miasta przyświeca Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie już od kilku lat. Corocznie placówka ta stara się znaleźć nową koncepcję tych obchodów.

Tegoroczni uczestnicy finałowego spotkania mieli możliwość wykazania się wiedzą o swoim mieście, weryfikacji swoich wiadomości, poszerzenia ich i ugruntowania.

informacja:
MBP w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>