29 maja 2024

Podsumowanie realizacji programów profilaktycznych w hrubieszowskich szkołach

W dniu 3.12.2013r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację programów: „Nie pal przy mnie proszę i „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy szkolni tychże programów z miasta Hrubieszowa oraz Gminy Hrubieszów.

Uroczyste spotkanie uświetnili uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, którzy zaprezentowali przedstawienie profilaktyczne „ W tej rodzinie nie palimy…”. Byli to uczniowie z klasy 3b, 3c oraz 4a i 4b, przygotowani pod kierunkiem pań: Sabiny Kuryło oraz Katarzyny Sztuk. Prezentację multimedialną dotyczącą szkodliwości palenia, która została nagrodzona w szkolnym konkursie profilaktycznym, zaprezentował uczeń klasy III c – Szymon Wójtowicz.

Koordynatorzy programów „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” – p. Marta Kuczyńska i p. Anna Karkuszewska, przedstawiły prezentacje multimedialne, dotyczące dobrych praktyk w zakresie realizacji tychże programów w naszej szkole. Na zakończenie spotkania nauczyciele otrzymali podziękowania, natomiast uczniowie drobne upominki od organizatorów.

Serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów wstępujących w przedstawieniu za przygotowanie strojów oraz panu Kazanowi za bezpłatne przewiezienie dzieci na występ.


Zdjęcia:

http://www.zsm1.hrubieszow.info/index.php/podsumowanie-realizacji-programow-profilaktycznych.html


ZSM nr 1