27 maja 2024

Podsumowanie roku 2017 w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

16 marca 2018 roku w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się uroczysta odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztofa Stefanowskiego.

 

Tematem odprawy było podsumowanie działalności jednostki w roku 2017. Kierownicy poszczególnych działów scharakteryzowali główne obszary swoich działań, jakie zostały zrealizowane w roku ubiegłym.

Płk Janusz Krotkiewicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, przedstawił priorytetowe plany wyznaczone na 2018 rok. Wśród zadań, które mają najwięsze znaczenie dla jednostki, dyrktor wymienił m.in: poprawę bezpieczeństwa zakładu karnego poprzez doposażenie w odpowiedni, nowoczesny sprzęt, zgodnie z programem modernizacji Służby Więziennej, polepszenie warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, a także działania zorientowane wokół realizacji programu rządowego „Praca dla więźniów”.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom hrubieszowskiej jednostki za zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.

 

Opracowanie: ppor. Adrian Małecki

źródło i fot. ZK Hrubieszów