Podsumowanie roku pracy o. Wenacjusza

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniach 5-6 września 2009 r. odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Sokalskiej i przy tej okazji warto byłoby podsumować rok pracy nowego jej proboszcza – ojca Wenancjusza.

Oceny parafii dokona 6 września sam biskup Wacław Depo, ale myślę, że warto by przeszło już rok pracy (rok minął w czerwcu) ocenili czytelnicy tego artykułu, a przede wszystkim aktualni i byli parafianie SMB Sokalskiej.

Nie będę stronniczo podsumowywał pracy tutejszego jej proboszcza o. Wenancjusza (bo .), gdyż chciałbym by zrobili to sami czytelnicy w/w artykułu. Przez ubiegły rok wiele wydarzyło się w naszej parafii, wiele osób zrezygnowało z pracy w tutejszym sanktuarium, a wielu osobom podziękowano za współpracę i dlatego uważam, że dla dobra wszystkich (parafian, mieszkańców, a przede wszystkim dla dalszych losów ojca Wenancjusza w naszym sanktuarium) warto podzielić się swoimi uwagami.

Proszę jedynie o wyważone, przemyślane i konstruktywne komentarze.

Z pozdrowieniami
Parafianin SMB Sokalskiej

________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009