29 maja 2024

Podziękowania…

Serdeczne podziękowania Ks. prałatowi Andrzejowi Puzonowi za odprawienie Mszy świętej w 11 rocznicę śmierci prof. Wiktora Zina.

 

Dziękuję Księdzu Andrzejowi za wieloletnią przyjaźń i wsparcie okazane naszej rodzinie.

Serdecznie dziękuję za pamięć o tej rocznicy, modlitwę i ciepłe słowa o moim Tacie.

Dziękuję Przyjaciołom i Znajomym, dziękuję Burmistrzowi Miasta Panu Tomaszowi Zającowi, dziękuję Wszystkim, którzy swoją obecnością i modlitwą uczcili pamięć mojego Taty.

Dziękuję również Panu Leszkowi Opale i Zespołowi Lechici za wyjątkową oprawę Mszy św.

 

Z wyrazami szacunku – Szymon Zin