Podziękowania Szymona Zina

Z okazji odsłonięcia pomnika Profesora Wiktora Zina, które odbyło się w dniu 16 września 2018 r., podczas „Rubienaliów 2018”, pragnę złożyć z głębi serca płynące podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego wydarzenia.

Reklamy

 

Dziękuję Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa Panu Tomaszowi Zającowi za inicjatywę postawienia pomnika na rynku w Hrubieszowie. Dziękuję za osobiste zaangażowanie i ogromny trud włożony w realizację tego projektu od pomysłu do efektu końcowego. Dziękuję również za pamięć o moim Tacie, w każdą rocznice urodzin i śmierci, Pan Burmistrz pamięta i składa kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Dziękuję Pani Przewodniczącej Annie Świstowskiej i wysokiej Radzie Miasta za pomoc i poparcie w realizacji tej inicjatywy.

Dziękuję Zastępcy Miasta Hrubieszowa Pani Marcie Majewskiej za wsparcie.

Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za ogrom pracy włożonej w realizację tego projektu.

Dziękuję ks Prałatowi Pułkownikowi Andrzejowi Puzonowi za wieloletnią przyjaźń z moją rodziną i pamięć o moim Tacie. Dziękuję za mszę świętą w pięknej oprawie.

Dziękuje księżom hrubieszowskich parafii za obecność na uroczystości i poświęcenie pomnika.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta, którzy swoimi głosami zdecydowali że to właśnie pomnik profesora Zina stanie na Hrubieszowskim rynku.

Dziękuję twórcy rzeźby Panu Michałowi Pronobisowi za wyjątkowo trafną podobiznę mojego Taty.

Dziękuję wszystkim pracownikom Hrubieszowskiego Domu Kultury za pracę włożoną w organizację tej uroczystości.

Dziękuję wszystkim życzliwym osobom, które kultywują pamięć Profesora Wiktora Zina – Człowieka stąd.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta Hrubieszowa, gościom i przyjaciołom, za obecność na tej uroczystości

Udział w tym wydarzeniu był dla mnie wyjątkowym przeżyciem. Były to dla mnie osobiście bardzo wzruszające chwile.

 

Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do takich chwil.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku Szymon Zin z Rodziną