22 czerwca 2024

Polsko-ukraińska umowa partnerstwa podpisana

4 grudnia 2013 r. w Sokalu na Ukrainie podczas wizyty delegacji Powiatu Hrubieszowskiego podpisano umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji projektu dotyczącego przebudowy II odcinka drogi powiatowej Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa oraz remontu drogi w Uhrynowie.

Reklamy

W dniu 4 grudnia 2013 r. w Sokalu na Ukrainie podczas wizyty delegacji Powiatu Hrubieszowskiego w składzie Leszek Czerwonka – Wicestarosta Hrubieszowski oraz Paweł Wojciechowski – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej, podpisano umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej Etap II – przebudowa II odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie”. Ze strony samorządowych władz ukraińskich umowę partnerską parafowali Przewodniczący Sokalskiej Rejonowej Rady Pan Igor Daciuk, oraz Przewodniczący Chorobriwskiej Silskiej Rady Pan Wolodymyr Sawa. Po stronie polskiej umowę partnerstwa podpisali również Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Mircze Lech Szopiński i Wójt Gminy Dołhobyczów Józef Demendecki.

W najbliższym czasie władze powiatu hrubieszowskiego podpiszą umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie w/w inwestycji. Koszt całkowity zadania szacowany jest na 4 087 323,61 EUR (ok. 17 166 000 zł). Na realizację inwestycji pozyskano 3 678 591,24 EUR (ok. 15 450 000 zł) ze środków Unii Europejskiej co stanowi 90% kosztów projektu. 

Reklamy

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. Działanie 1.3 Poprawa dostępności regionu.

Realizacja inwestycji zakłada przebudowę transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa o długości 6 244 m oraz remont drogi w miejscowości Uhrynów, która zlokalizowana bezpośrednio przy przejściu granicznym w Dołhobyczowie. 

Reklamy

Podczas wizyty na Ukrainie Wicestarosta Leszek Czerwonka udzielił wywiadu w lokalnej prasie i radiu przedstawiając informacje o wieloletniej współpracy polsko – ukraińskich samorządów oraz o wspólnej realizacji inwestycji, która przyczyni się do usprawnienia przygranicznej sieci komunikacyjnej.


Zdjęcia:

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/hrubieszow.php?get=news,631,0


Info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie