Ponad 5 mln na miejskie przedszkola w 2019 roku

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta na utrzymanie miejskich przedszkoli w 2019 r. wyniosły 5 170 732 zł. Przedszkola zapewniły opiekę średnio dla 490 wychowanków, z czego 111 dzieci korzystało z usług przedszkoli nieodpłatnie.

Reklamy

Na sesji w dniu 3 lipca, hrubieszowscy radni przyjęli informację z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie gminy miejskiej Hrubieszów za 2019 rok.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta na utrzymanie miejskich przedszkoli w 2019 r. wyniosły łącznie 5 170 732,19 zł. Przedszkola zapewniły opiekę średnio dla 490 wychowanków, z czego 111 dzieci korzystało z usług przedszkoli nieodpłatnie.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli w 2019 r. wyniosła 528 931,00 zł. Subwencja na dzieci sześcioletnie w przedszkolach wyniosła 485 622,06 zł., subwencja na niepełnosprawnych wychowanków przedszkola wyniosła 71 052,67 zł.

Opłaty wniesione przez rodziców (opiekunów) dziecka za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2019 r. wyniosły 159 399,00 zł.

Dochód z tytułu obciążenia innych gmin kosztami uczęszczania ich mieszkańców (9 dzieci) do miejskich przedszkoli wyniósł 87 376,64 zł. Koszt z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego naszych dzieci (13 dzieci) w innych gminach wyniósł 27 974,25 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, roczny koszt utrzymania przedszkoli ponoszony przez Gminę Miejską w 2019 r. wyniósł 3 985 129,85 zł co stanowi 77,07 % wszystkich wydatków na ten cel, a średni roczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 8 132,92 zł.

>> Informacja z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie gminy miejskiej Hrubieszów za 2019 rok