20 lipca 2024

Porady prawne: Darmowa pomoc prawna nie dla każdego

Wiele osób zadaje pytania dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, o której zrobiło się głośno pod koniec ubiegłego roku, a która świadczona jest w przeznaczonych do tego punktach od początku stycznia 2016 roku. Poza tym, że w istocie jest ona darmowa, to obejmuje jedynie pewny katalog osób i nie wszystko w punktach darmowych porad da się załatwić. Co należy trzeba wiedzieć w tym zakresie? O tym poniżej.

Reklamy


Po wejściu w życie ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku „o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej” (tj.: Dz.U. Z 2015r., nr 1255 ze zm.) powstało na terenie całego kraju wiele punktów, w których można skorzystać z darmowych usług profesjonalnych prawników. Zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz osoby, do których jest ten program dedykowany, są określone szczegółowo w samej ustawie.

W zakres darmowej pomocy prawnej wchodzi między innymi: 1) informowanie osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 3) udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma, za wyjątkiem pism w toczących się już postępowaniach sądowych, przygotowawczych czy sądowo – administracyjnych; 4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych. Darmowa pomoc prawna nie należy się przedsiębiorcom, jeśli pytania ich dotyczą kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Reklamy

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać jedynie osoby, które: 1) w okresie 12 miesięcy, poprzedzającym dzień udzielenia pomocy otrzymały świadczenia z pomocy społecznej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenie; 2) posiadają kartę dużej rodziny, wydaną w myśl przepisów ustawy o dużej rodzinie; 3) są kombatantami; 4) są weteranami; 5) nie ukończyły 26 roku życia; 6) które ukończyły 65 rok życia; 7) które doznały klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej i znalazły się w zagrożeniu lub poniosły straty.

Wypada jedynie wspomnieć, że ustawa w zakresie dostępności obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej jest napisana w sposób niesprawiedliwy. Nie wzięto bowiem pod uwagę kryterium dochodowego. W związku z tym możliwe jest uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez osobę zamożną, ale mającą skończonych 65 lat życia, a nie będzie miała takiej możliwości osoba, która ukończyła 26 rok życia, a nie posiada środków, aby skorzystać z odpłatnego poradnictwa prawnego.

Reklamy

 

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

www.radcaprawny-chelm.pl

tel.: 883 001 676