21 maja 2024

Porady prawne: Ochrona współwłaściciela

Pytanie: Jesteśmy z moim bratem współwłaścicielami niewielkiego gospodarstwa na wsi. Niestety nie dogadujemy się w sprawach właścicielskich. Kilka dni temu mój brat wprowadził się do domu będącego naszą współwłasnością, wymienił zamki i zabronił mi się do niego zbliżać. Czy da się coś z tym zrobić ?

Posiadanie rzeczy w przypadku współwłasności ma charakter niepodzielny, a zatem bez względu na wielkość przysługującego współwłaścicielowi udziału, ma on prawo do korzystania z całości rzeczy, przy czym nie może on naruszać prawa do współkorzystania innym współwłaścicielom.

 

Jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli pozbawia pozostałych możności korzystania z rzeczy, wówczas mogą oni żądać aby władający rzeczą im ją wydali, co właściwie w takim przypadku równoznaczne będzie z dopuszczeniem do współposiadania rzeczy. Należy bezwzględnie jednak wiedzieć, w jaki sposób Sąd ma zasądzić obowiązek wydania (tutaj: przywrócić współposiadanie), bowiem wyrok taki musi nadawać się do wykonania w postępowaniu egzekucyjnym. Brak precyzji może skutkować tym, że z pozoru wygrany proces zakończy się orzeczeniem, którego wartość będzie w praktyce znikoma.

 

Należy również zaznaczyć, że w orzecznictwie sądowym zarysował się przeważający pogląd, który daje pozbawionemu prawa korzystania współwłaścicielowi – w stosunku do naruszającego jego uprawnienie – roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, jej pogorszenie, zużycie lub utratę, o ile naruszyciel był w złej wierze, co będzie raczej regułą. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy ustalane jest w oparciu o średnie stawki rynkowe.

 

 

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676