13 lipca 2024

Porady prawne: Podatek od darowizny na zięcia

Moi rodzice chcą darować mojemu mężowi nieruchomość. Dowiedziałam się jednak, że będzie musiał zapłacić podatek. Myśleliśmy, że w takim wypadku zapłata podatku nie będzie ciążyć na mężu, skoro jest zięciem.

Reklamy

 

Pytanie:

Moi rodzice chcą darować mojemu mężowi nieruchomość. Dowiedziałam się jednak, że będzie musiał zapłacić podatek. Myśleliśmy, że w takim wypadku zapłata podatku nie będzie ciążyć na mężu, skoro jest zięciem. Ja wcześniej otrzymałam darowiznę od rodziców i podatku nie było. Czy to rzeczywiście prawda?

Reklamy

 

Zgodnie z przepisami ustawy „o podatku od spadków i darowizn” zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, o ile osoby te spełnia warunki wymagane dla zwolnienia, w tym między innymi w terminie 6 miesięcy zgłoszą dokonaną czynność naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Termin przy nieruchomościach wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Z kolei małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów zalicza się do pierwszej grupy podatkowej. Daje to jedynie korzystne zasady obliczania podstawy opodatkowania (kwota będąca podstawą do obliczenia podatku) oraz korzystną skalę podatkową (od 3% do 7%).

Reklamy

Na marginesie należy wskazać, że ustawa przewiduje również tzw. ulgę mieszkaniową, która stanowi warunkowe zwolnienie od płacenia podatku. Wystarczy spełnić kryteria wymienione w ustawie, w tym nie być właścicielem innego budynku lub lokalu mieszkalnego oraz zamieszkiwać w nabytej nieruchomości, będąc zameldowanym na pobyt stały przez okres 5 lat (początek okresu zależny od konkretnej sytuacji).

Mając na uwadze powyższe, zięć i synowa nie zostali zakwalifikowani przez ustawodawcę do tzw. grupy „0”, aczkolwiek stanowią pierwszą grupę podatkową, rozliczaną w sposób preferencyjny.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676