15 czerwca 2024

Porady prawne: Sprawa o rozwód

Jestem w małżeństwie od 10 lat. Mamy wraz z moim obecnym mężem 2 córki w wieku 6 i 8 lat. Niestety mój mąż od długiego już czasu pije, nie interesuje się rodziną, były nawet sytuacje, że podnosił na mnie rękę.

Reklamy

 

Pytanie:

Jestem w małżeństwie od 10 lat. Mamy wraz z moim obecnym mężem 2 córki w wieku 6 i 8 lat. Niestety mój mąż od długiego już czasu pije, nie interesuje się rodziną, były nawet sytuacje, że podnosił na mnie rękę. Wyprowadziłam się do swoich rodziców, ponieważ nie mogłam już znieść tej chorej sytuacji. Chciałabym się rozwieść, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Proszę o pomoc.

Reklamy

 

Zgodnie z przepisami, rozwód orzeka się jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Należy jednak pamiętać, że rozkład pożycia musi nastąpić na 3 płaszczyznach, tj.: emocjonalnej (duchowej), fizycznej i gospodarczej. Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że wspólność gospodarcza ustała. Co do pozostałych należałoby uwzględnić okoliczności konkretnego przypadku.

Należy pamiętać, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Reklamy

Pisząc pozew o rozwód należy pamiętać, że w jego wnioskach musi znaleźć się żądanie co do kwestii winy rozpadu małżeństwa. Orzec sąd może rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, winy obu stron, bez winy obu stron albo bez orzekania o winie na zgodne żądanie obojga małżonków. Ostatni sposób jest wyjściem na najszybsze zakończenie postępowania rozwodowego.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimentacja). Stąd też pozew winien zawierać odpowiednie wnioski w tym zakresie.

Ostatnia kwestia to opłaty sądowe. Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł, bez względu na zakres zgłoszonych roszczeń.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676