20 maja 2024

Poświęcenie obrazu świętego Huberta

W dniu 3 listopada w kościele Ducha Świętego w Hrubieszowie odbyła się uroczystość poświęcenia obrazu Świętego Huberta.

W dniu 3 listopada w kościele Ducha Świętego w Hrubieszowie odbyła się uroczystość poświęcenia obrazu Świętego Huberta. Mszę celebrował ksiądz proboszcz Wiktor Koziński wspólnie z księdzem leśnikiem Wiesławem Oleszek proboszczem parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie, księdzem Bolesławem Michalskim myśliwym KŁ nr 45 „PONOWA „w Hrubieszowie, który poświęcił obrazki z wizerunkiem Świętego Huberta z Hrubieszowa i księdzem myśliwym Ryszardem Ostaszem myśliwym z WKŁ nr 121 ŚWIT ” w Zamościu, który wygłosił piękne kazanie o harmonii człowieka z naturą i wzajemnej miłości.

Święty Hubert to patron myśliwych, leśników, koniarzy, jeźdźców, kuśnierzy, matematyków, sportowców, pasjonatów i miłośników przyrody.

W czasie mszy Tomasz Piłat i  Urszula Małyska myśliwi z koła łowieckiego „Ponowa w Hrubieszowie złożyli dary od Komitetu Wystroju Kaplicy Świętego Huberta przy parafii Ducha Świętego w Hrubieszowie.

Oprawę i podniosłą atmosferę sygnalistów myśliwskich zapewnił Henryk Dedko ze Zwierzyńca wraz z czteroosobowym zespołem.  W trakcie mszy czytali Krzysztof Maćkowski i Tomasz Wojciech Antoniuk.

Głos zabrał też Krzysztof Kuźniarski łowczy koła łowieckiego „PONOWA” w Hrubieszowie, który przedstawił swoje marzenie o powstaniu kaplicy Świętego Huberta w Hrubieszowie. W poczcie sztandarowym WKŁ nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie byli Mieczysław Żyła, Władysław Rataj i Bogusław Włosowski zaś w poczcie sztandarowym KŁ „Ponowa” Adam Bubiełło, Jarosław Piłat i Adam Romańczuk. Obie delegacje pocztów sztandarowych wystąpiły w mundurach myśliwskich.

Na zakończenie mszy Tomasz Wojciech Antoniuk wręczył podziękowania za udział dla Kół Łowieckich; ORLIK, PONOWA i BAŻANT z Hrubieszowa, SZARAK w Strzyżowie, ŁOŚ w Dołhobyczowie i CICHY BÓR w Modryńcu.  Jednocześnie kolega Tomasz Wojciech Antoniuk podziękował ustnie przybyłym Zdzisławowi Sawickiemu i Lucjanowi Grabarczukowi z Okręgowej Rady Łowieckiej w Zamościu oraz Januszowie Siekowi z redakcji „Myśliwca Kresowego „kwartalnika ORŁ PZŁ w Zamościu, który od redakcji ufundował druk obrazków naszego Patrona .Redakcja „Myśliwca Kresowego” od początku wytrwale i konsekwentnie wspiera nasze działania i pracę na rzecz powstania kaplicy Świętego Huberta w Hrubieszowie. Jest z nami także redakcja „BRACI ŁOWIECKIEJ” miesięcznika myśliwych w całej Polsce i poza granicami.

W czasie podziękowań kolega Tomasz Wojciech Antoniuk podziękował też  Eugeniuszowi Paczale przedstawicielowi Rady Miejskiej w Hrubieszowie, Tomaszowi Ożógowi, który reprezentował Starostę Hrubieszowskiego, wszystkim przybyłym, rodzinom myśliwych i parafianom za przyjęcie zaproszenia.

Na uroczystości myśliwi przystroili kościół gałązkami świerku, skórami dzików, kozła, wieńcem jelenia, który przyozdobił ołtarz i bykiem jelenia ze wspaniałym wieńcem, które udostępnił myśliwy Władysław Rataj z WKŁ nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie.

Należą się też głębokie z serca płynące podziękowania dla Mirosława Kaleniuka prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, który wystosował ustny i pisemny apel do myśliwych i leśników ich rodzin i wszystkich, którzy pamiętają o etyce, zwyczajach i tradycjach łowieckich, aby dali wyraz temu włączając się do realizacji tego przedsięwzięcia.


Darz Bór.

Z wyrazami szacunku Tomasz Wojciech Antoniuk.


Źródło: UM Hrubieszów