19 lipca 2024

Powiat hrubieszowski przystąpił do Związku Powiatów Polskich

Rada Powiatu w Hrubieszowie w czasie sesji, która odbyła się w dniu 31 stycznia, podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu hrubieszowskiego do Związku Powiatów Polskich.

Reklamy

 

Na przedstawiciela naszego powiatu do zgromadzenia ogólnego ZPP wybrano Marylę Symczuk – Starostę Hrubieszowskiego.

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Reklamy

Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo – technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 

źródło: własne, zpp.pl, foit. lubiehrubie.pl

Reklamy