16 lipca 2024

Pożegnano proboszcza parafii św. Ducha ks. kan. Wiktora Kozińskiego

15 sierpnia w kościele pw. św. Ducha w Hrubieszowie odbyła się msza święta, którą parafianie pożegnali odchodzącego na emeryturę proboszcza – księdza kan. Wiktora Kozińskiego.

Reklamy


Ks. kan. Wiktor koziński

Proboszcz parafii pw. Ducha sw. od początku jej istnienia, tj. od 2001r. (12 lat).

Kapelan zakladu karnego.

Kanonik honorowy Kapituły Konkatedralnej.

Data święceń:  26.06.1966r., Lublin.

Pierwszy wikariat: ks. Wiktor objął w Fajsławicach. Bezpośrednio przed objęciem parafii w Hrubieszowie byl proboszczem w Aleksandrowie.

Msza pożegnalna odchodzącego na emeryturę ks. Wiktora Kozińskiego odbyła się 15 sierpnia w kościele pw. Ducha Św. w Hrubieszowie.

 


Nowy proboszcz parafii pw. św. Ducha w Hrubieszowie

Ks. Marek Giergiel

W czerwcu Ks Biskup Marian Rojek mianował dotychczasowego proboszcza Parafii w Tarnawatce ks. Marka Giergiela nowym proboszczem Parafii Św. Ducha w Hrubieszowie. Ks. Marek zastąpił na tym miejscu Ks. Wiktora Kozińskiego, który odchodzi na emeryturę.

Ks. Marek Giergiel urodził się 24 X 1963 r. w Kraśniku. Pochodzi z parafii Stróża koło Kraśnika w Archidiecezji Lubelskiej. Po ukończeniu w 1982 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Ukończył je w 1987 roku przyjmując 12 XII święcenie kapłańskie z rąk Bp. Bolesława Pylaka.

W latach 1987-1992 pracował w parafii św Krzyża w Zamościu, gdzie zaangażował się w Ruch Światło-Życie i był moderatorem parafialnej wspólnoty.

W latach 1992-1993 pracował w Katedrze Zamojskiej, następnie 1993-1997 w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu, gdzie pełnił funkcje prefekta I Liceum Ogólnokształcącego oraz duszpasterza akademickiego i kapelana ZHP.

W latach 1997-1999 był Dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach, skąd został skierowany do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z siedzibą w Lublinie, gdzie pełnił posługę, jako ojciec duchowny. W tym czasie ukończył studia doktoranckie na KUL. 20 sierpnia 2003 roku został skierowany do pracy w parafii Tarnawatka.

Również  z parafii św. Ducha odchodzi ks. Artur Sokół, a na jego miejsce przychodzi ks. Piotr Harko, dotychczasowy wikariusz parafii w Księżpolu. Ks Piotr  pracował niegdyś w parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie.

 

Opracowanie: mac, Ł.M.

W galerii – zdjęcia archiwalne z uroczystości z udziałem ks. Wiktora Kozińskiego.