4 grudnia 2023

Prawo: Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny to stan przerwy w świadczeniu pracy przez pracownika uregulowany w kodeksie pracy. 

Reklamy

Oznacza to w praktyce, że sama umowa o pracę obowiązuje, ale prawa i obowiązki stron zostają zawieszone. 

Dla pracownika oznacza to, że:

Reklamy

a) nie musi świadczyć pracy (przychodzić do pracy i jej wykonywać), 

b) nie otrzyma wynagrodzenia za pracę, 

c) nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – co oznacza, że nie otrzyma: zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego, 

d) nie otrzyma urlopu wypoczynkowego, 

e)pula dni urlopu wypoczynkowego zostanie proporcjonalnie obniżona do czasu urlopu bezpłatnego, 

f)okres urlopu bezpłatnego nie zaliczy mu się do stażu pracy i w związku z tym do ustalenia takich świadczeń jak: 

  • urlopu wypoczynkowego, 
  • zasiłku dla bezrobotnych, 
  • nagrody jubileuszowej, 
  • odprawy przedemerytalnej itp.

Dla pracodawcy ważne jest to, że w czasie urlopu bezpłatnego nie będzie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne urlopowanego pracownika. 

Urlopu można udzieli na wniosek pracownika, wniosek nie wymaga uzasadnienia, jednak pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu. Równocześnie pracodawca nie ma prawa do wysłania pracownika na urlop bezpłatny. 

Nie ma minimalnego, ani maksymalnego czasu trwania urlopu. 

Strony powinny zawarzeć porozumienie o udzielaniu urlopu bezpłatnego, w którym ustalą: 

  1. okres trwania,
  2.  termin rozpoczęcia urlopu bezpłatnego,
  3. prawo pracodawcy do odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn – w przypadku urlopu udzielonego na dłużej niż 3 miesiące strony mogą określić Szczególną formą urlopu bezpłatnego, jest urlop udzielony  na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy. Wymagana tu jest zgoda pracownika, wyrażona na piśmie, oraz porozumienie między pracodawcami. Cechą różniącą ten urlop bezpłatny jest to, że okres urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Pracownik w czasie urlopu bezpłatnego może wykonywać, bez zgody swojego dotychczasowego pracodawcy, inną pracę na rzecz innego podmiotu na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, jednak nie może być to sprzeczne z umową o zakazie konkurencji – umowa o zakazie konkurencji wiąże strony podczas urlopu bezpłatnego oraz nie może być działaniem na szkodę   pracodawcy. 

­

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

Zobacz też:

Prawo: Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – zmiany w sprawach spadkowych

Zerknij na Instagram →