Projekt MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego rozpoczyna projekt: Automatyzacja procesów bibliotecznych – nadgraniczne centrum informacji regionalnej.

Reklamy

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu zadania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.