Z książką przez życie

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie, w dniu 25 października 2007 r., zorganizowała w swojej siedzibie imprezę kulturalno-oświatową pod hasłem: „Z KSIĄŻKĄ PRZEZ ŻYCIE.”

Reklamy

Celem imprezy było wskazanie na ważną rolę książki w życiu każdego człowieka oraz propagowanie czytelnictwa jako trendu intelektualnego XXI wieku – w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom.” Biblioteka Pedagogiczna stała się również miejscem integracji placówek opiekuńczo-wychowawczych i kulturalno-oświatowych miasta. Impreza była też okazją do zaprezentowania zbiorów oraz działalności Biblioteki.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci hrubieszowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych: uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, wychowanki Bursy Międzyszkolnej oraz terapeuci, instruktorzy zajęć, opiekunowie, nauczyciele. W imprezie wzięli udział bibliotekarze z hrubieszowskich bibliotek – z Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz z Biblioteki Klubu Garnizonowego.

W programie spotkania była prelekcja dotycząca historii książki, przygotowana i przedstawiona w formie gawędy przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej: Joannę Raczyńską i Aleksandrę Kopczyńską. Teksty o książce i czytaniu ciekawie zaprezentowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej: Justyna Gajewska, Małgorzata Borkowska, Beata Oliwiak, Gustaw Mędrek, Paweł Rybak i Marek Kowalski. Występ przygotowały: Dorota Szymańska, terapeutka WTZ i Marta Zarusińska, opiekun grupy. Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: Iwona Sokołowska, Joanna Stankiewicz, Amanda Działakiewicz, Piotr Galant, Stanisław Galant i Paweł Procentko, wystąpili w barwnej inscenizacji pt.” Książka przyjacielem człowieka.” Grupę przygotowały nauczycielki SOWS – Iwona Panasiewicz i Marzena Bazylewicz. O tym, że książka jest receptą na samotność, przekonywali publiczność uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Zespół pod nazwą „Dwa Razy Zet, czyli Zagramy i Zaśpiewamy” w składzie: Iwona Lecko, Mirosław Paskiewicz, Jan Polit, Ewelina Królik i Mariusz Kudrel, wystąpił w humorystycznym przedstawieniu pt. „Edukacja Ścibora”. Autorem tekstów, wykorzystanych w przedstawieniu jest poeta, Jan Polit. Występ zespołu przygotowany został pod kierunkiem Katarzyny Man-Iskrzak, instruktora zajęć w ŚDS. Nastrojowe piosenki i ciekawe teksty o książce zaprezentowały wychowanki Bursy Międzyszkolnej: Ewelina Łączuk, uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz Arleta Lebiedowicz, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie. Towarzyszył im wokalnie i muzycznie – Łukasz Machulski. Występ ten przygotowany został pod kierunkiem Ewy Gnatowskiej, dyrektora Bursy Międzyszkonej oraz Ewy Puszek-Nowak, nauczyciela-wychowawcy.

Podczas występów, wszyscy uczestnicy imprezy pokazali swoje duże talenty artystyczne: aktorskie, muzyczne i wokalne, dostarczając widzom wielu wrażeń.

Imprezie towarzyszyły wystawy, przygotowane przez pracowników Biblioteki: książkowa, prezentująca cenne zbiory Biblioteki Pedagogicznej oraz plastyczna, gromadząca prace uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Elementy humoru, muzyki, refleksji, a także wystawy pulsujące kolorami, stworzyły niepowtarzalny jesienny nastrój spotkania.

Opracowała: Agnieszka Zyśk, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie.

zobacz zdjęcia >>