Przekaż 1 procent dla Ewy Tomaszczuk

Ewa Tomaszczuk to mała Hrubieszowianka, która nie skończyła jeszcze roku, a już od czwartego miesiąca życia zmaga się dzielnie z ostrą białaczką szpikową.

Reklamy


Każdy kto zechce wesprzeć Ewę w jej walce z chorobą, może to zrobić przekazując 1% podatku dochodowego na nr KRS 0000045770 ze wskazaniem „Wpłata dla Ewy„. 

Niech jej roześmiana twarz będzie podziękowaniem dla wszystkich Państwa, którzy zaangażują się w pomoc.

 


 


Jak przekazać 1% lub darowiznę na rzecz beneficjenta

Wypełnij rubrykę  WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

W tej rubryce wpisz następujące dane:

Numer KRS: 

KRS 0000045770

(nie trzeba podawać nazwy Fundacji – wystarczy sam KRS)


Wnioskowana kwota: …

(wpisać kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji – nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół )

 

WAŻNE!

Wypełnij rubrykę INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE!! 

– wpisać Wpłata dla Ewy