Przekazanie dowództwa 2 Pułku Rozpoznawczego

Wczoraj odbyło się uroczyste przekazanie 2 hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego nowemu dowódcy płk. Marcinowi Majowi.

Reklamy

Sztandar pułku nowemu dowódcy 2 Pułku Rozpoznawczego, w obecności m.in. Zastępcy Dowódcy Wojsk Lądowych – Szefa Sztabu gen. dyw. Andrzeja Malinowskiego przekazał pełniący obowiązki dowódcy ppłk. Marcin Frączek.

W uroczystości uczstniczyli zaproszeni oficerowie i dowódcy innych jednostek, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych i zaprzyjaźnionych z hrubieszowską jednostką firm.

Dokumenty przekazujące dowództwo w ręce płk. Marcina Maja podpisano w sali pamięci 2 Pułku Rozpoznawczego.