Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Dwernickiego – fotoreportaż

Fotoreportaż przedstawiający obecny stan budowy ronda u zbiegu ulic Żeromskiego i Dwernickiego.

Reklamy

 

Inwestorem jest samorząd wojewódzki, samorząd miasta na swój koszt opracował dokumentację tej inwestycji i przeznaczyło środki na wykup działek potrzebnych do budowy. 

 

Przypomnijmy, że do Rady Miasta Hrubieszowa wpłynął wniosek NSZZ Solidarność Regionu Środkowowschodniego w Lublinie Oddział w Hrubieszowie o nadanie nazw związanych z Powstaniem Styczniowym nowym ulicom w Hrubieszowie.

Zaproponowano nazwy: „Mikołaja Nieczaja” i „Powstania Styczniowego”.

W uzasadznieniu związkowcy zwracają uwagę, że Hrubieszowszczyzna była w roku 1863 terenem intensywnych działań oddziałów powstańczych, a Hrubieszów został jako jedno z pierwszych miast zajęty przez odział powstańczy Mikołaja Neczaja, który ogłosił tu manifest Tymczasowego Rządu Narodowego o powstaniu niepodległego państwa i uwłaszczeniu chłopów.

Ponieważ jednak w najbliższym czasie nie planuje się w Hrubieszowie nowych ulic, przewodniczący Rady Eugeniusz Paczała zaproponował, aby rozważyć nadanie imienia związanego z Powstaniem Styczniowym nowemu skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, które ma powstać przy zbiegu ulic Żeromskiego i Dwernickiego (koło Dwójki).

 

Wikipedia:

Mikołaj Nieczaj (? – 1863) – lekarz, Ukrainiec pochodzący z Dubienki. Oficer Powstania Styczniowego, dowódca silnego, 400-osobowego oddziału powstańczego, działającego w okolicy Krasnegostawu. Ujęty w czasie potyczki, na mocy wyroku sądu wojennego został rozstrzelany10 marca 1863 r.