20 czerwca 2024

Przyjęcie lub odrzucenie spadku – jak wyglądają formalności

Śmierć bliskiej osoby wiąże się ze sporymi emocjami, ale także z konsekwencjami prawnymi. Otwarcie testamentu czy podział majątku wymaga podjęcia odpowiednich kroków oraz porozumienia z innymi dziedziczącymi osobami. Wiele osób zastanawia się, czy przyjąć lub odrzucić spadek? Podpowiadamy, jak wyglądają procedury.

Reklamy

Złożenie oświadczenia

Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem (w tym przypadku trzeba uiścić opłatę sądową) lub notariuszem w ciągu sześciu miesięcy przez spadkobiercę. Możesz przyjąć spadek ze wszelkimi zobowiązaniami, obowiązkami i prawami, które wchodzą w jego skład. Drugą opcją jest odrzucenie w całości lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to znaczy wraz z długami, których wartość nie może przekroczyć wysokości wartości masy spadkowej.

Stwierdzenie nabycia spadku

Po złożeniu oświadczenia należy wykazać potwierdzenie zastania spadkobiercą. Można dokonać tego na dwa sposoby. Pierwszy z nich to złożenie wniosku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania spadkodawcy o stwierdzenie nabycia. Decyzja może nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od śmierci bliskiej osoby. We wniosku powinny znaleźć się niezbędne dane oraz uzasadnienie. Jeżeli nie wiesz, jak sporządzić dokument to warto skorzystać z fachowej pomocy. Kancelaria adwokacka, która zajmuje się sprawami spadkowymi, zapewni odpowiednie wsparcie merytoryczne i pomoże w formalnościach. Drugim sposobem jest uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Można tego dokonać w przypadku, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni i nie ma żadnych przeciwwskazań formalnych (na przykład sporządzonego testament, bądź czy spadkodawca nie posiadał obywatelstwa). Sprawy spadkowe potrafią trwać przez długie lata, jeżeli osoby dziedziczące nie są ze sobą zgodne. Szczególnie w takich sytuacjach wsparcie doświadczonego prawnika będzie nieocenione.

Reklamy

Podział masy spadkowej

Podział majątku jest kolejnym krokiem po stwierdzeniu nabycia spadku. Dzielony jest na poszczególnych spadkobierców, by ci mogli dysponować swoją częścią samodzielnie. W skład majątku może wchodzić nieruchomość – wówczas musi zostać sporządzony akt notarialny (jeżeli spadkobiercy są zgodni co do podziału) lub złożony wniosek do sądu. Każdorazowo należy uiścić opłatę sądową.

Warto pamiętać, że prawo do spadku się nie przedawnia, ale same procedury są często skomplikowane i dla wielu osób niezrozumiałe. Dzięki pomocy prawnika przejście przez formalności będzie łatwiejsze i przebiegnie sprawniej. Skontaktuj się z profesjonalistą, który dokładnie wyjaśni, jak krok po kroku uzyskać spadek lub kiedy go odrzucić w całości.

Reklamy

­

(tekst i fot. mat. partnera)