5 marca 2024

Ranking: Kondycja finansowa samorządów. Hrubieszów prawie na końcu!

Nie ma lepszego wskaźnika obrazującego kondycję jednostek samorządu terytorialnego niż poziom nadwyżki operacyjnej – informuje Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, które sprawdziło jej poziom w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich samorządach w Polsce.

Reklamy

Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej.

Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych.

Reklamy

W dużym stopniu wartość tego wskaźnika wynika z obiektywnych warunków, w których funkcjonują władze samorządowe. Wiąże się więc ze zmianami koniunktury gospodarczej, strumieniami dochodów zarówno własnych, jak i transferów, z zakresem obowiązków narzucanym przez przepisy, a skutkujących wielkością wydatków na utrzymanie różnych usług i instytucji.

W naszym rankingu posługujemy się wskaźnikiem nadwyżki operacyjnej netto. Uwzględniamy więc nie tylko różnicę między wielkością bieżących dochodów i bieżących wydatków, ale także wielkość spłat wcześniejszego zadłużenia. Prezentowany wskaźnik pokazuje wartości średnie z lat 2020 – 2022 r. – informuje Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Hrubieszów w rankingu „Wspólnoty” znalazł się na 263 miejscu wśród 267 sklasyfikowanych miast powiatowych!

Powiat hrubieszowski zajął 99 miejsce na 314 powiatów.

Miejsca gmin powiatu hrubieszowskiego (sklasyfikowano 1513 gmin wiejskich):

gmina Dołhobyczów – 361

gmina Uchanie – 790

gmina Werbkowice – 934

gmina Mircze – 1029

gmina Trzeszczany – 1095

gmina Horodło – 1230

gmina Hrubieszów – 1465

Zobacz cały ranking:

Ranking: Kondycja finansowa samorządów →


Zobacz też:

Ranking wydatków na administrację – Hrubieszów, powiat hrubieszowski, gminy

Zerknij na Instagram →


info i fot. PST „Wspólnota”