18 czerwca 2024

Ratujemy i uczymy ratować

W ramach realizacji programu edukacyjnego „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” „Hrubieszowski Sztab Orkiestry” zorganizował szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych regionu zamojskiego.

Reklamy

5 godzinne szkolenie przeprowadzone w dniu 15.02.2011 r. w HDK przez 7 uprawnionych instruktorów z Fundacji W.O.Ś.P w Warszawie dotyczyło zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz sposobu udzielania pierwszej pomocy.

Reklamy

W szkoleniu uczestniczyło 22 nauczycieli nauczania początkowego szkół podstawowych w: Dołhobyczowie, Przewodowie, Kułakowicach, Mołodiatyczach, Malicach, Dziekanowie, Dębowcu, Pniówku, Krasnymstawie i Hrubieszowie.

Reklamy

Po zakończeniu szkolenia instruktorzy Fundacji W.O.Ś.P. przekazali nieodpłatnie sprzęt oraz materiały dydaktyczne (fantomy, podręczniki, płyty dvd) o wartości ok. 6 tys. zł. wszystkim przedstawicielom placówek szkolnych uczestniczących w szkoleniu.

***

Szef „Sztabu” w Hrubieszowie Jerzy Wróblewski